Par Mums

Pēc tam, kad Padomju Savienībā vairāki tilti tika slēgti avārijas stāvokļa dēļ un Latvijā, slogojot sabruka Ķeguma tilts, tika pievērsta uzmanība inženierbūvju ekspluatācijas uzraudzībai. Lai veiktu uzturētāja funkcijas Rīgā, 1989. gada 19. jūnijā tika izveidota jauna struktūrvienība „Mākslīgo būvju ekspluatācijas nomas pārvalde”, kas 1991. gada 11. oktobrī reģistrējās kā SIA „Rīgas tilti”. Uzņēmuma pārraudzībā – tehniskajā un sezonas uzturēšanā tika nodotas 95 inženierbūves, tai skaitā tilti, kustības pārvadi un gājēju tuneļi, kā arī 37 km nostiprināto krastmalu. Ikdienas remontdarbi, kā arī vasaras un ziemas sezonu uzturēšanas darbi notika pēc saskaņotas gada darbu programmas ar pilsētas izpildinstitūciju, kuras funkciju pēdējos 20 gadus pilda Rīgas domes Satiksmes departaments. Sākot ar 1997. gadu inženierbūvju uzturēšanas darbi tiek iegūti izsludināto konkursu rezultātā.

Vienlaicīgi ar ekspluatācijā esošo objektu uzturēšanu un ikdienas remontdarbu veikšanu, uzņēmums aktīvi piedalās Rīgā un Latvijā izsludinātajos konkursos par objektu rekonstrukciju un jaunbūvju būvniecības darbiem. Pēdējos 23 gados Rīgā ir izbūvēti 27 jauni objekti, tai skaitā 2 tilti, 18 satiksmes pārvadi, 7 gājēju tuneļi. Uzņēmums piedalījies abu jauno tiltu – tilta pār Buļļupi un Dienvidu tilta pār Daugavu būvniecībā. Veikta vairāku estakāžu būvniecība Dienvidu tilta 1. un 2. kārtas etapos, kā arī būvniecības darbi austrumu maģistrāles krustojumā ar Gaujas ielu un satiksmes pārvadā pār Mežaparka prospektu. SIA „Rīgas tilti” ir veikuši daudzu Rīgas pilsētai nozīmīgu objektu rekonstrukciju – tilts pār kanālu pie Bastejkalna, pie Nacionālās operas, Krišjāņa Barona ielā, 13. janvāra ielā, Prāgas un Maskavas ielā. Strādāts pie satiksmes pārvada Altonavas un Torņkalna ielā, un Akmens tilta rekonstruēšanas darbiem

25 gadu laikā ir veikta tādu lielu objektu Latvijā rekonstrukcija, kā;

 • tilti pār Gauju pie Siguldas un Veclaicenes;
 • satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūrmalā pie Dzintariem;
 • kustības pārvads pār dzelzceļu Ventspilī;
 • kopā ar AS „Latvijas tilti” tilts pār Gauju pie Carnikavas;
 • jauna tilta būvniecība pār Gauju pie Ādažiem kopā ar SIA „Tilts” un AS „Latvijas tilti”;
 • tilts pār Lielupi Jūrmalā kopā ar visām Latvijā strādājošām tiltu būvniecības firmām;
 • tilts pār Ventu Ventspilī kopā ar AS „Latvijas tilti”;
 • pagriežamais tilts pār Tosmare kanālu Liepājā;
 • trīs tilti pār Ogres upi Ogrē (gājēju tilts, komunikāciju un autoceļa tilts uz a/c Rīga – Koknese)

2014. gadā pabeigti rekonstrukcijas darbi tiltam pār Daugavu Jēkabpilī.

Patreiz strādājam pie Salu tilta rekonstrukcijas un citiem dažādas nozīmes objektiem.

Jau vairāk kā 10 gadus uzņēmuma viens no darbības virzieniem ir tramvaju sliežu ceļu rekonstrukcija krustojumos, pārejot uz zemajām sliedēm, kas iepresētas ar gumijas profilu palīdzību saspriegtā dzelzsbetona plātņu speciālās formās. Pēc apgūtās tehnoloģijas šādi būvniecības projekti realizēti Rīgā, Liepājā un Daugavpilī.

Uzņēmuma panākumi un izaugsme nav iedomājama bez vienota visa uzņēmuma kolektīva pašaizliedzīga darba nevienmērīgas un svārstīgas ekonomikas, un lielas konkurences apstākļos, iegūstot Pasūtītāja uzticību un partneru līdzatbildību. Turpmāka attīstība iespējama pie nosacījuma, ka ikviens no uzņēmumā strādājošiem ar atbildību veiks viņam uzticētos pienākumus, nekad neaizmirstot, ka tas viss pārtop vienā lielā darbā, kam vārds ir „Rīgas tilti”.

Kvalitātes un vides politika

SIA „Rīgas tilti” ir uzņēmums ar lielu pieredzi transporta inženierbūvju un hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvniecības un remonta jomā.

Mūsu uzņēmuma nepārtrauktas konkurētspējas paaugstināšanas pamatā ir klientu vēlmju apzināšana un apmierināšana.

Ļoti nozīmīgi ir kontakti ar klientu, jo tikai kopīgi sadarbojoties, iespējama precīza nepieciešamo pakalpojumu kvalitātes un vides prasību definēšana.

Uzņēmuma kvalitātes un vides politikas galvenie uzdevumi ir:

 • nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši kvalitātes un vides prasībām;
 • pasūtītāja informēšana par sniedzamajiem pakalpojumiem un esošo objektu apkalpošana;
 • jauno tehnoloģiju apzināšana un apgūšana;
 • jauno tirgus nišu aizņemšana;
 • darbinieku kompetences paaugstināšana;
 • darbinieku izpratnes pilnveidošana par vides aizsardzības būtiskumu mūsu uzņēmumā;
 • videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošana;
 • efektīva atkritumu apsaimniekošana, nodrošinot to otrreizēju pielietošanu vai pārstrādi;
 • kvalitātei un videi saistošo likumdošanas prasību apzināšana un izpilde;
 • iespējamo risku apzināšana un preventīvo darbību plānošana šo risku novēršanai.