Mitrās sāls kaisāmā Man TGS 33.320
Teh. parametri: 5 m3
Skaits: 2 vienības