Maršruta saskaņošana lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem Rīgas pilsētā

Lai saņemtu maršruta saskaņošanu par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem Rīgas pilsētā, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz SIA “Rīgas tilti” iesniegumu.

Dokumentus klients iesniedz SIA “Rīgas tilti” birojā Rīgā, Tīklu 10, LV-1048 vai nosūta pa e-pastu agnija.helde@rigastilti.lv.

Darba laiks: darba dienās no 8.00 līdz 12.00, no 13.00 līdz 16.00, tālrunis: 67892061.

Ministru kabineta noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem nosaka kārtību, kādā izsniedz lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas, kārtību, kādā tiek veikti šie pārvadājumi, un gadījumus, kad pārvadājumu atļauja nav nepieciešama.

Noteikumi attiecas uz pārvadājumiem, kuros ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem, nosakot mehāniskā transportlīdzekļa vai tā sastāva izmērus, faktisko masu vai ass slodzi, ja tā pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumu 3. pielikumā minētos lielumus.

Lielgabarīta transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai bez tās), kuram vismaz viens izmērs pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minēto lielumu.

Smagsvara transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem), kura faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minēto lielumu.

Pieteikuma veidlapa latviešu valodā (lejupielādēt)

Pieteikuma veidlapa angļu valodā (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr. 343 par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem: http://likumi.lv/ta/id/208072-noteikumi-par-lielgabarita-un-smagsvara-parvadajumiem